zalo facebook

Mời Anh Chị cùng Red Orange ROTalent HR Family tham gia các kênh và cộng đồng Nhân sự Cấp cao. Đây là nơi Anh Chị có thể giao lưu, chia sẻ và học hỏi các thông tin hữu ích trong công việc và cập nhật các cơ hội việc làm: 


ĐĂNG TUYỂN/ TÌM VIỆC LÀM

Zalo: 

Facebook:


CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ CẤP CAO (HRM/HRD/C-Levels) HR FAMILY

  1.  Recruitment: https://zalo.me/g/kzivxs731
  2.  Learning & Development (L&D): https://zalo.me/g/yvlibl383
  3. C&B: https://zalo.me/g/bmpphe893
  4. HR Code (HR Performance): https://zalo.me/g/pcyggy713


Red Orange: One-stop Shop for HR

______________

Our Brands:

Welcome to connect & follow us as links:

Red Orange - ROTalent Headhunt

Phone: +84 028 6272 2273

Hotline/Zalo/Viber: +84 888 222 736


Email: support@redorange.com.vn


Address: 222 Building, No.222 Dien Bien Phu St., Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City

Follow us on

Subscribe to our newsletter

Copyright © 2022 Red Orange. All rights reserved. Built with Eraweb.