THÔNG TIN SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ CẤP CAO HR FAMILY

THÔNG TIN SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ CẤP CAO HR FAMILY

HR Family Red Orange được thành lập từ tháng 6 năm 2018, cùng mong muốn tạo ra sân chơi cho các Anh Chị quan tâm mảng quản trị nhân sự. Với phương châm Học Hỏi - Chia Sẻ - Tạo Giá Trị, HR Family hướng tới trở thành cộng đồng uy tín dẫn đầu trong cộng đồng quản trị Nhân sự tại Việt Nam. 

Top Management Jobs - From Red Orange

Some urgent Management Positions still look for potential candidates as follows:

Red Orange 

Phone: +84 028 6272 2273

Hotline/Zalo/Viber: +84 888 222 736


Email: support@redorange.com.vn

Tax code:0314837818


Rep Office: 222 Building, 222 Dien Bien Phu Street, Ward 7, District 3, HCM city, Vietnam. 

Branch Office: Sophie Building, 277B Do Xuan Hop Street, Phuoc Long B ward, District 9, HCM  City

Follow us

Subscribe to our newsletter

Copyright © 2022 Red Orange. All rights reserved. Built with Eraweb.