LEARNING & DEVELOPMENT SUPERVISOR

J700

Food/Beverage/Dairy

Job Description

Thân gửi Anh Chị Ứng Viên,

Đối tác của Red Orange Headhunt là công ty lĩnh vực THỰC PHẨM hiện đang cần tìm ứng viên đồng hành cho vị trí LEARNING & DEVELOPMENT SUPERVISOR với các thông tin sau:

 • Địa điểm làm việc: Đồng Nai
 • Mức lương: 20 - 22mil VND

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Đảm bảo các hoạt động đào tạo và phát triển Công ty được triển khai hiệu quả và đáp ứng nhu cầu về nhân sự (số lượng và trình độ), phù hợp chiến lược kinh doanh và phát triển nhân tài của tổ chức trong từng thời kỳ.

NHIỆM VỤ CHÍNH

1. THAM GIA XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHUNG NĂNG LỰC

 • Tham gia vào việc phát triển và xây dựng hệ thống khung năng lực nhằm định hướng các chương trình đào tạo và phát triển năng lực cho nhân viên của tổ chức.
 • Sử dụng hệ thống khung năng lực để đánh giá năng lực của nhân viên, xác định nhu cầu đào tạo và phát triển năng lực, từ đó đưa ra các chương trình phù hợp để cải thiện năng lực và hiệu suất làm việc của nhân viên.
 • Quản lý và duy trì hệ thống khung năng lực của tổ chức, đảm bảo các thông tin trong hệ thống được cập nhật và phù hợp với mục tiêu và chiến lược phát triển của tổ chức.
 • Hướng dẫn các nhân viên về cách sử dụng hệ thống khung năng lực để tăng cường năng lực và phát triển bản thân.

2. THAM GIA XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

 • Tham gia vào việc xây dựng hệ thống phát triển nghề nghiệp nhằm định hướng các cơ hội phát triển và lộ trình nghề nghiệp cho các nhân viên của tổ chức.
 • Tư vấn cho các nhân viên về cách phát triển nghề nghiệp, giúp họ xác định các kỹ năng và trình độ cần thiết để đạt được mục tiêu nghề nghiệp.
 • Định hướng các chương trình đào tạo và phát triển năng lực để giúp các nhân viên phát triển nghề nghiệp, từ đó giúp tổ chức tăng cường năng lực và hiệu suất làm việc của nhân viên, đồng thời giữ chân nhân viên và phát triển tiềm năng của nhân viên.

3. XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Training Roadmap)

 • Xây dựng một kế hoạch đào tạo dựa trên nhu cầu đào tạo của tổ chức và từng bộ phận, chức vụ trong tổ chức.
 • Thiết lập các tiêu chuẩn đào tạo và các mức độ đánh giá kết quả đào tạo.
 • Tìm kiếm và đánh giá các chương trình đào tạo từ các nhà cung cấp đào tạo bên ngoài.
 • Phối hợp với các bộ phận khác trong tổ chức để đảm bảo rằng Training Roadmap được thực hiện hiệu quả.
 • Định hướng các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng cho các nhân viên trong tổ chức, đảm bảo rằng chúng phù hợp với mục tiêu và chiến lược phát triển của tổ chức.
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo, từ đó cải tiến và cập nhật Training Roadmap để phù hợp với các yêu cầu mới của tổ chức.

4. CHỊU TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Training program)

 • Thiết kế các hoạt động đào tạo phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của tổ chức.
 • Quản lý chương trình đào tạo trong quá trình triển khai. Điều này bao gồm theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả, đưa ra phản hồi và cải tiến chương trình để đảm bảo rằng nó đáp ứng được các mục tiêu đào tạo đã đặt ra.

5. THAM GIA QUẢN LÝ NHÂN TÀI

 • Đánh giá nhu cầu đào tạo của tổ chức bằng cách tìm hiểu nhu cầu đào tạo của các bộ phận, nhóm và cá nhân trong tổ chức.
 • Xây dựng chương trình đào tạo nhằm đảm bảo rằng chương trình đào tạo đáp ứng được nhu cầu đào tạo của các bộ phận và cá nhân trong tổ chức.
 • Quản lý chương trình đào tạo để đảm bảo rằng nó được triển khai một cách hiệu quả. Họ đảm bảo rằng các bộ phận và cá nhân trong tổ chức tham gia vào chương trình đào tạo và đạt được các mục tiêu đào tạo đã đặt ra.
 • Phát triển nhân viên: Giám sát L&D cũng có trách nhiệm giúp phát triển nhân viên trong tổ chức bằng cách cung cấp các khóa học đào tạo, các hoạt động phát triển kỹ năng và các chương trình mentorship.
 • Đánh giá và đo lường hiệu quả đào tạo.

6. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ KẾ THỪA

 • Đánh giá năng lực nhân viên: đánh giá năng lực của các nhân viên hiện tại trong tổ chức để xác định những người có tiềm năng trở thành những nhân viên kế thừa tương lai.
 • Thiết lập các kế hoạch phát triển: thiết lập các kế hoạch phát triển cá nhân để giúp những nhân viên này phát triển các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho việc thực hiện các nhiệm vụ trong vị trí kế thừa.
 • Đào tạo và phát triển nhân viên: ung cấp các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng để giúp nhân viên kế thừa phát triển các kỹ năng và năng lực cần thiết.
 • Theo dõi và đánh giá quá trình phát triển của các nhân viên kế thừa để đảm bảo rằng họ đáp ứng được các mục tiêu đào tạo và phát triển, cũng như để điều chỉnh các kế hoạch phát triển nếu cần thiết.

7. VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÀNH TÍCH (Performance Management)

 • Thiết kế hệ thống quản lý thành tích: bao gồm việc xác định các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.
 • Đào tạo nhân viên về hệ thống quản lý thành tích: đảm nhận vai trò giảng viên trong việc đào tạo nhân viên về hệ thống quản lý thành tích, giúp họ hiểu rõ các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc và cách thức đo lường và đánh giá.
 • Giám sát quá trình đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, bao gồm việc đảm bảo tính khách quan và công bằng trong việc đánh giá.
 • Đào tạo và phát triển nhân viên: Dựa trên kết quả đánh giá hiệu quả công việc, thiết lập các kế hoạch phát triển cho nhân viên, giúp họ phát triển các kỹ năng và năng lực cần thiết để đạt được mục tiêu của tổ chức.
 • Đưa ra các đề xuất cải tiến để nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý thành tích, bao gồm việc thay đổi các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

Job Requirement

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực sản xuất.
 • Có kiến thức sâu về các phương pháp đào tạo, phát triển nhân lực và các công nghệ mới nhất liên quan đến L&D.
 • Biết sử dụng công nghệ đào tạo để tăng cường hiệu quả của chương trình đào tạo.
 • Có kỹ năng thiết kế chương trình đào tạo hiệu quả, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
 • Hiểu biết và phân tích nhu cầu đào tạo của các bộ phận và nhân viên trong doanh nghiệp để đảm bảo chương trình đào tạo được định hướng đúng mục tiêu.
 • Hiểu rõ, đánh giá và đo lường hiệu quả của chương trình đào tạo để điều chỉnh và cải thiện chương trình đào tạo sau này.
 • Kỹ năng truyền đạt kiến thức và kỹ năng giảng dạy để đảm bảo hiệu quả của chương trình đào tạo.
 • Có khả năng sáng tạo và đổi mới để thiết kế những chương trình đào tạo mới và hiệu quả hơn.

Benefits

 • Mức lương: 20.000.000 VND
 • Phúc lợi khác: Trao đổi khi tham gia phỏng vấn 

Others

Vui lòng chia sẻ cơ hội này đến người thân và bạn bè của mình, hoặc Anh Chị quan tâm vị trí này vui lòng gửi hồ sơ qua địa chỉ mail: headhunter@redorange.com.vn hoặc điện thoại/Zalo: 0855.854.039 (Ms. Jenny Uyên) để được hỗ trợ chi tiết. Chúc nhau luôn nhiều sức khỏe – thành công.

Welcome to connect & follow us as links:
❂ Hot Jobs: https://redorange.com.vn/search-job 

❂ HR Communities: https://redorange.com.vn/hr-communities 

❂ Career Consulting Service: https://redorange.com.vn/career-consulting-service.html

Red Orange 

Phone: +84 028 6272 2273

Hotline/Zalo/Viber: +84 888 222 736


Email: support@redorange.com.vn

Tax code:0314837818


Rep Office: 222 Building, 222 Dien Bien Phu Street, Ward 7, District 3, HCM city, Vietnam. 

Branch Office: Sophie Building, 277B Do Xuan Hop Street, Phuoc Long B ward, District 9, HCM  City

Follow us

Subscribe to our newsletter

Copyright © 2022 Red Orange. All rights reserved. Built with Eraweb.