zalo facebook

#urgent_jobs

The bigger the challenge, the greater the opportunity.

Anh Chị thân mến, 

ROTalent Headhunt xin cập nhật tất cả các cơ hội việc làm hấp dẫn tháng 2/2022. Thân mời Anh Chị tham khảo các jobs bên dưới:


C-LEVEL JOBS 

1. CEO (Construction)➡$10.000 - $12.000➡HCMC

2. CTO (IT Company)NegotiableHue

3. Chief Investment Officer (Construction)➡$8000➡HCMC

4. Deputy General Director (Real Estate)NegotiableHN

5. Deputy General Director of Sales & Marketing (Real Estate)➡$15.000➡HCMC


SALES - BUSINESS DEVELOPMENT JOBS 

1. Head Of Sales (Automation)➡$4500➡HCMC

2. Head Of Sales (Domestic) (FMCG)NegotiableHN

3. Sales Director (Pharma)➡40 - 60tr➡HCMC

4. Sales Director (North Vietnam) (FMCG)NegotiableHN

5. Sales Manager (Advertising)➡$1500➡HCMC

6. Trưởng phòng Kinh Doanh BĐS (Real Estate)➡Negotiable➡HCMC

7. Nhân viên Kinh doanh BĐS (Real Estate)➡Negotiable➡HCMC

8. Business Development Manager (Real Estate)NegotiableHN

9. Business Development Director Logistics (Delivery Express)➡Negotiable➡HCMC

10. Sales Engineer (Water and Environment Solutions)NegotiableBinh Duong

11. Technical Sales Executive (Chemical)➡Negotiable➡HCMC


MARKERTING JOBS

1. Marketing Director (Pharma)40 - 60trHCMC

2. Marketing Manager (Education)NegotiableHCMC

3. Deputy Marketing Director (Project Real Estate)$2500 - $3000HCMC

4. Deputy Marketing Director (Branding Real Estate)$2500 - $3000HCMC

5. Product Manager (Marketing) (Automation)➡$1500 - $2000➡HCMC


HR JOBS

1. HR Director (Technology)$2500 - $3500HCM or HN

2. HR Manager (Packaging)$1700Vung Tau

3. HR Manager (Real Estate)➡$1100➡Vung Tau

4. L&D Supervisor (Manufacturing)NegotiableVinh Phuc

5. TBP Hành chính – Nhân sự - Tiền lương (Garments)➡Negotiable➡Hue

6. TBP Hành chính – Tổ chức (Garments)➡Negotiable➡Hue


ACCOUNTING - FINANCE JOBS

1. Internal Audit Director (F&B )➡$4000 - $5000➡HCMC

2. General Accountant (Advertising)➡Negotiable➡HCMC

3. Assistant CFO (Construction)$1200HCMC

4. Finance Manager (Real Estate)NegotiableHN

5. Kế toán trưởng (Garments)➡Negotiable➡Hue


IT JOBS 

1. IT Director (F&B )➡4000 - $5000➡HCMC

2. Project Manager (IT Software)$1000 - $2000Hue 

3. IT Help Desk (Real Estate)➡$600➡HCMC

4. Product Manager (FinTech)➡Negotiable➡HCMC

5. Senior Magento (IT Software)NegotiableHue

6. Senior Shopify Developer (IT Software)NegotiableHue

7. IT Manager (Logistics) (Delivery Express)➡Negotiable➡HCMC

8. Deputy Head of IT (Manufacturing)➡Negotiable➡Dong Nai


LEGAL JOBS

1. Project Legal Manager (Real Estate)NegotiableHN
PRODUCTION - QA/QC - R&D - PURCHASING JOBS

1. Deputy Production Director  (Real Estate)➡$10.000➡HCMC

2. Vice Plant Director (FMCG)$2000Tay Ninh

3. QA Manager (FMCG)$2000Tay Ninh

4. QC Manager (Automotive)$2500Dong Nai

5. Maintenance Manager (Automotive)$2500Dong Nai

6. Purchasing Executive (Advertising)➡$500➡HCMC

7. Purchasing Staff (FMCG)➡$500➡HCMC

8. TBP Cắt (Garments)➡Negotiable➡Hue

9. TBP Chất lượng (Garments)➡Negotiable➡Hue

10. TBP Cơ điện (Garments)➡Negotiable➡Hue

11. TBP Giám Định (Garments)➡Negotiable➡Hue

12. TBP Kho (Garments)➡Negotiable➡Hue

13. TBP Kỹ thuật (Garments)➡Negotiable➡Hue

14. TBP Kế hoạch (Garments)➡Negotiable➡Hue

15. Chuyên Gia GBS (Garments)➡Negotiable➡Hue

16. Trưởng Nhóm Quản lý đơn hàng thương mại (Garments)➡Negotiable➡Hue

17. Quản lý kỹ thuật (Quản đốc phân xưởng may (Garments)➡Negotiable➡Hue

18. Chuyên gia Kỹ thuật In Ấn (Phân xưởng In) (Garments)➡Negotiable➡Hue


OTHER JOBS 

1. Design Director (Real Estate)➡$6000➡HCMC

2. Design Director (Real Estate)$3000HCMC

3. Design Manager (Water and Environment Solutions)NegotiableBinh Duong

4. Head of Concept Design (Real Estate)$4000HCMC

5. Operation and BD Manager (Logistics)NegotiableHCMC

6. Operation & Maintenance Manager (Water and Environment Solutions)➡Negotiable➡Binh Duong

7. Project Development Director (Real Estate)NegotiableHCMC

8. Assistant Executive (Logistics) (Delivery Express)➡Negotiable➡HCMC

9. Customer Service Manager (Logistics) (Delivery Express)➡Negotiable➡HCMC

10. Transportation Manager Logistics (Delivery Express)➡Negotiable➡HCMC


Vui lòng chia sẻ các cơ hội này đến người thân và bạn bè của mình, hoặc Anh Chị thấy hứng thú vị trí này vui lòng gửi hồ sơ qua mail: resume@redorange.vn

Hoặc liên hệ điện thoại/Zalo/Viber: 0888.222.736 để được hỗ trợ chi tiết.

Chúc nhau luôn nhiều sức khỏe – thành công!➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺

Red Orange: One-stop Shop for HR

⊛ Website: http://redorange.vn

⊛ Email: support@redorange.vn

⊛ Hotline: (+84) 0888222736

↠↠↠⥰⥰⥰

Our Brands:

Welcome to connect & follow us as links:


Red Orange - ROTalent Headhunt

Phone: +84 028 6272 2273

Hotline/Zalo/Viber: +84 888 222 736


Email: support@redorange.com.vn


Address: 222 Building, No.222 Dien Bien Phu St., Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City

Follow us on

Subscribe to our newsletter

Copyright © 2022 Red Orange. All rights reserved. Built with Eraweb.